Use to efective

 Thứ tự khởi động các mô tơ điện ảnh hưởng lớn tới công suất máy phát.

• Các loại tải phi tuyến như: UPS, SCR, bộ biến tần, balbast điện tử, các bộ nguồn điện tử làm ảnh hưởng trầm trọng tới chất lượng điện của máy. Vì vậy, nếu có đáng kể các loại tải này, người ta phải tăng công suất máy và yêu cầu đầu phát loại kích từ nam châm vĩnh cửu và đo điện cả 3 pha.

• Một số loại tải có thể sinh ra công suất ngược, ví dụ như cầu trục, thang máy khi hạ xuống. Khi đó lưu ý công suất ngược sinh ra phải nhỏ hơn công suất của máy phát điện, nếu không máy sẽ bị vượt tốc.