Cách chọn máy phát điện

Cách Chọn Máy Phát Điện Tốt

• Từ kết quả chọn công suất biểu kiến và công suất thực ta chọn được công suất máy phát điện là 230 kVA/ 185 kW.

• Nếu máy chạy ở chế độ dự phòng mất điện lưới với thời gian chạy không quá 1h trong 12h thì chọn máy với công suất trên là công suất dự phòng (Stand-by Power).

• Nếu máy chạy ở chế độ liên tục thay điện lưới với thời gian sử dụng lớn hơn 1h trong 12h thì chọn máy với công suất trên là công suất liên tục (Prime Power).

• Nếu máy chạy ở nguồn chính (không có điện lưới) thì chọn máy với công suất trên là công suất liên tục nguồn chính (Continuous Power).

• Thông thường công suất ở chế độ nguồn chính không được cho trên catalog máy phát thương mại. Nếu quý khách có nhu cầu này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.